Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI za VPIS V PROGRAM LTA ŠOLA TENISA 

 1. POGOJI so veljavni od datuma vpisa ( celotno vadbeno obdobje)
 2. S prijavo ima otrok ali odrasel član zagotovljeno mesto v skupini, trenerja, program, igrišče, rekvizite in žoge, potrebne za vadbo za celotno vadbeno obdobje.
 3. S podpisano prijavnico in plačilom prvega računa, ima otrok ali odrasel član zagotovljeno mesto v skupini, trenerja, program, igrišče in rekvizite potrebne za vadbo za celotno vadbeno obdobje.
 4. Računi za šolnino se izdajajo 7 dni pred pričetkom novega vadbenega obdobja in jih je potrebno poravnati v roku 8 dni.
 5. Vadbeno obdobje zajema 4 vadbene tedne. (Ne obračunava se mesečno) 
 6. Vadbeno obdobje za odrasle je predvideno v prijavnici ( celo let, poletni del ali zimski del )
 7. Med šolskimi prazniki in počitnicami redna vadba ne poteka.
 8. POSTOPEK IZPISA OTROKA IZ PROGRAMA :
 9. Otroka lahko odjavite le preko tksportplus@gmail.com, kadarkoli med vadbenim obdobjem. V tem primeru vam bomo preko elektronske povratne pošte poslali potrdilo o izpisu. S tem bo otrok izpisan in ne boste več prejemali rednih položnic. Ostane vam le še sorazmeren del za stroške najema pri obračunu mesečne vadnine, do konca rednega celotnega 10 mesečnega vadbenega obdobja. Po zaključenem postopku odjave, vam ne bomo več pošiljali rednih položnic. Ste pa dolžni poravnati sorazmeren del vadnine, ki je namenjem kritju stroškov najema igrišč. Za izračun sorazmernega dela najema igrišč se upošteva znesek 800 eur za celoletno fiksno uro ( brez julija in avgusta ) in se deli na število udeležencev v vadbeni skupini na igrišču, ter množi s številom vadbenih ur, ki jih imate tedensko.
 10. V primeru, zmanjšanja števila vadečih otrok v vadbeni skupini na manj kot 3 otroke, lahko društvo, po predhodnem dogovoru s starši otroka, prerazporedi otroke v drug vadbeni termin. ( združevanje skupin)
 11. V kolikor do datuma izdaje računa ne prejmemo odjave s strani pogodbene stranke, smatramo, da je mesto zasedeno in je le to potrebno plačati v vsakem primeru
 12. V kolikor stranka zamudi odjavni rok, lahko odjavo uredi do pričetka prve vadbene ure v novem semestru. V tem primeru se stranki izda dobropis v višini 50% zneska cene za celotno vadbeno obdobje.
 13. Izpis je možen le v primeru, da ima stranka do dne odjave poravnane vse obveznosti do kluba.
 14. V primeru najavljene upravičene odsotnosti iz vadbene ure, lahko le to nadomesti v drugi skupini, vendar le v dogovoru s trenerjem in v kolikor obstaja za to prosto mesto.
 15. V primeru odsotnosti z vadbe s kakršnimkoli razlogom, se denar ne vrača, ampak se,v dogovoru s trenerjem, skuša odsotnost nadomestiti v drugi vadbeni skupini.
 16. V primeru upravičene odsotnosti več kot 3 tedne v vadbenem obdobju, se izda dobropis v višini 50% od vadnine za to obdobje.
 17. Za upravičeno odsotnost se smatra le potrjeno zdravniško opravičilo.